Reklamacije

Za sve artikle koje ste kupili na našem sajtu imate pravo na reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava. Reklamacija se može odnositi na uočene nedostatke.

Zakon o zaštiti potrošača član 53 glasi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon): Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Ono što je još potrebno da znate:

  1. Artikal koji nam šaljete na reklamaciju mora da bude čist.
  2. Nakon što primimo artikal mi ćemo vas pisanim putem obavestiti da smo primili artikal i da je postupak reklamacije započet.
  3. Artikal nam šaljete na adresu kurirskom službom. Adresa će vam biti naknadno rečena u zavisnosti da li artikal se šalje direktno u fabriku ili ne.
  4. Rešenje reklamacije dobijate u roku od 8 - 15 dana od trenutka kada smo primili artikal.
  5. Rok za reklamaciju može biti pomeren usled objektivnih razloga o čemu bi ste bili obavešteni elektronskim putem.
  6. Artikal ćemo ustupiti na analizu ovlašćenoj laboratoriji i naša odluka će biti u skladu sa njihovom odlukom.
  7. Troškove transporta snosi kupac.
  8. Sa artiklom treba da nam pošaljete i ovaj reklamacioni list. Možete nam poslati i račun ako ste ga sačuvali.